Magisterský seminár dňa 7.3.2024!

Prezentácie záverečných prác študentov piateho ročníka študijného programu archeológia a konceptov prác študentov štvrtého ročníka študijného programu archeológia.