Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Exkurzia študentiek prvého ročníka Pamiatkovej starostlivosti a kultúrneho dedičstva v Trnave

Dňa 30. apríla sa skupina študentiek prvého ročníka študijného programu Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo zúčastnila edukačnej exkurzie do mesta Trnava. Exkurzia bola organizovaná pod vedením PhDr. Radomíra Sabola, ktorý študentkám poskytol odborné vedenie a predstavil im sakrálnu architektúru mesta, jednu z najbohatších v regióne.

Viac informácií