Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Ročníky

Študijný program Archeológia

1. ročník Bc. – paarch2023@gmail.com

2. ročník Bc. – kaarcha2022@gmail.com

3. ročník Bc. – kaarch2021@gmail.com

1. ročník Mgr. – kaarch2020@gmail.com

2. ročník Mgr. – paarch2019@gmail.com

 

Študijný program Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo

1. ročník Bc. – psarch2023@gmail.com

2. ročník Bc. – kaarchp2022@gmail.com

3. ročník Bc. – pamiatkari2021@gmail.com