Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Aktuálna ponuka štúdia 2023/2024

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením papierovej (25 €) alebo elektronickej (30 €) prihlášky a jej odoslaním na FF UKF v Nitre v stanovenom termíne.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY SA KONAJÚ V ROZPÄTÍ TÝCHTO TERMÍNOV:
Doktorandské štúdium (denná aj externá forma) – posledný júnový a prvý júlový týždeň 2021

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM
Ako podať papierovú a elektronickú prihlášku

DÔLEŽITÉ TERMÍNY NA PODANIE PRIHLÁŠKY:
Bakalárske štúdium (denná aj externá forma) – do 31. marca 2024
Magisterské štúdium (denná aj externá forma) – do 30. apríla 2024
Doktorandské štúdium (denná aj externá forma) – do 31. mája 2024

 

Dôležité linky:

Študijný program Archeológia

BAKALÁRSKY A MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V DENNEJ FORME

čítaj viac

Študijný program Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V DENNEJ FORME

čítaj viac

Študijný program Muzeológia

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V DENNEJ FORME

čítaj viac