Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Terénne výskumy

Image

ROK 2023

Holíč - Šibenica, okr. Skalica

Typ výskumu: vedecko-dokumentačný; Typ náleziska: popravisko (šibenica); Vedúci výskumu: doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD.

Dudince – Pod Gestencom, okr. Krupina

Typ výskumu: systematický; Typ náleziska: sídlisko – ludanická skupina, bodrogkeresztúrska kultúra; Vedúci výskumu: prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.

Mikov dvor, okr. Nitra

Typ výskumu: záchranný; Typ náleziska: negatívny; Vedúci výskumu: Mgr. Katarína Šimunková, PhD.

Mojmírovce, okr. Nitra

Typ výskumu: záchranný; Typ náleziska: negatívny; Vedúci výskumu: Mgr. Katarína Šimunková, PhD.

Veľké Kostoľany, okr. Piešťany

Typ výskumu: záchranný; Typ náleziska: negatívny; Vedúci výskumu: Mgr. Katarína Šimunková, PhD.

Jánovce-Machalovce

Typ výskumu: vedecko-dokumentačný; Typ náleziska: hradisko; Vedúci výskumu: Mgr. Mária Hudáková (Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves)

Image

ROK 2022

Holíč - Šibenica

Typ výskumu: vedecko-dokumentačný; Typ náleziska: popravisko (šibenica); Vedúci výskumu: doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD.

Ožďany

Typ výskumu: vedecko-dokumentačný; Typ náleziska: pohrebisko z doby laténskej; Vedúci výskumu: doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.

Jánovce-Machalovce

Typ výskumu: vedecko-dokumentačný; Typ náleziska: hradisko; Vedúci výskumu: Mgr. Mária Hudáková (Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves)

Oponice

Typ výskumu: vedecko-dokumentačný; Typ náleziska: hrad; Vedúci výskumu: doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.

Nová Baňa

Typ výskumu: vedecko-dokumentačný; Typ náleziska: technická pamiatka, 18.-19. storočie; Vedúci výskumu: prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.

Hurbanovo

Typ výskumu: záchranný; Typ náleziska: sídlisko, eneolit, doba bronzová, novovek; Vedúci výskumu: doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.

Malý Lapáš

Typ výskumu: záchranný; Typ náleziska: negatívny; Vedúci výskumu: Mgr. Katarína Šimunková, PhD.

Malý Cetín

Typ výskumu: záchranný; Typ náleziska: negatívny; Vedúci výskumu: Mgr. Katarína Šimunková, PhD.

Párovské Háje

Typ výskumu: záchranný; Typ náleziska: negatívny; Vedúci výskumu: Mgr. Katarína Šimunková, PhD.

Starý Tekov

Typ výskumu: záchranný; Typ náleziska: negatívny; Vedúci výskumu: Mgr. Katarína Šimunková, PhD.

Svätoplukovo

Typ výskumu: záchranný; Typ náleziska: sídlisko, pravek, stredovek; Vedúci výskumu: Mgr. Katarína Šimunková, PhD.