Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Výskum

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Štefánikova 67, 949 74 Nitra je podľa § 36 ods. 2 a 3. zákona 49/2002 Zb. z. o ochrane pamiatkového fondu zo zákona oprávnenou právnickou osobou na vykonávanie archeologického výskumu na celom území Slovenska.

Kontaktná osoba

Mgr. Katarína Šimunková, PhD.
tel.: +421 37 6408 400, +421 902 641504
e-mail: ksimunkova@ukf.sk, katarina.simunkova@gmail.com

Garanti výskumu za Katedru archeológie

prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.

Mgr. Dominik Repka, PhD.

Mgr. Katarína Šimunková, PhD.

Prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.

doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD.

Odborní pracovníci:

doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.

Mgr. Matej Styk, PhD.

Mgr. Katarína Šimunková, PhD.

Phdr. Daniel Bešina,PhD.

doc. PhDr. Stanislava Bönde Gogová, PhD.