Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Užitočné webové stránky

ais – Akademický informačný systém UKF

adresár – zamestanci UKF

 

UNIVERZITY A KATEDRY:

https://www.muni.cz/ – Masarykova univerzita v Brne

https://www.uhk.cz/ – Univerzita Hradec Králové

Záverečné práce k slovenskému stredoveku

 

MÚZEÁ, MUZEOLOGICKÉ INŠTITÚCIE:

www. muzeum.sk

https://www.snm.sk/ – Slovenské národné múzeum

https://www.snm.sk/?muzeologicky-kabinet

http://icofom.mini.icom.museum/ – Medzinárodný výbor pre muzeológiu 

https://icom.museum/en/ – Medzinárodná rada múzeí

 

VEDECKÉ INŠTITÚCIE, PAMIATKOVÉ ÚRADY, ARCHÍVY,…:

Archeologický ústav SAV

http://www.history.sav.sk/- Historický ústav SAV

http://www.cevnad.sav.sk/%C5%A1tudijn%C3%A9-materi%C3%A1ly.html – voľne stiahnuteľné študujné meteriály AÚ SAV (AVANS, AR, SA)

https://uesa.sav.sk/ – Ústav etnológie a sociálnej antropológie

https://www.pamiatky.sk/ – Pamaitkový úrad SR

https://www.npu.cz/cs – Národní památkový ústav CZ

https://www.arcanum.hu/en/ – Maďarský národný archív

https://hungaricana.hu/en/.  Cultural Heritage Portal

https://www.slovakiana.sk/domov – SLOVAKIANA Kultúrne dedičstvo Slovenska

https://www.snk.sk/sk/ – Slovenská národná knižnica

http://www.promonumenta.sk/ – PRO MONUMENTA

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:178451f0-3536-11e2-adb0-005056827e52 – online zborník Archaeologia Historica – Moravská zemská knihovna

https://uetetnofolk.eu/index.php/main/records zdigitalizované záznamy Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV

 

WEBOVÉ PORTÁLY POPULARIZAČNÉHO CHARAKTERU:
Hrad Hričov

www.obnova.sk

http://www.hradiska.sk/

https://www.archeologienadosah.cz/

http://www.anthropark.wz.cz/agalery.htm

https://pazirik.hu/

 

MAPOVÝ KLIENTI: 

https://mapire.eu/en/ – historické mapovania online mapy

https://zbgis.skgeodesy.sk/ – Slovenský geoportál 

LIDAR SK

Geologické mapy

Atlas krajiny SR 

Staré mapy

Historické letecké snímky SR