Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Mŕtvi spod šibeníc v múzeu v Senci

V stredu 28.2.2024 sme sa zúčastnili na vyžiadanej prednáške v Mestskom múzeu v Senci, kde sme poslucháčov ponorili do histórie popráv a vďaka poznatkom z výskumov sme odhalili príbehy tých, ktorí našli svoj osud pod temnými šibenicami. Venovali sme sa minulým súdnym procesom, popravným metódam a nájdeným kostrovým pozostatkom, ktoré prezradili ich tragické osudy. Táto prednáška mnohým poslucháčom otvorila oči a umožnila nahliadnuť do sveta minulosti, ktorú sprostredkúva história, archeológia a antropológia.

Viac informácií