Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Naša katedra na DOD

Dňa 22.2.2024 sa pracovníci a doktorandi Katedry archeológie FF UKF zúčastnili podujatia realizovaného pri príležitosti Dňa otvorených dverí na FF UKF. Ďakujeme všetkým, ktorí pricestovali a zúčastnili sa tohto podujatia. Počas dňa sme mali možnosť privítať mnoho nadšencov archeológie, ktorí boli svedkami prezentácií našej výskumnej práce na jednotlivých stanovištiach. Naši odborníci sa podelili o svoje poznatky a skúsenosti, čím vytvorili zaujímavé diskusie o minulosti a význame archeologického výskumu a pamiatkovej starostlivosti.

Viac informácií