Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Archeologický výskum v Kremničke

19. 4. 2024 začal povrchovou prospekciou zameranou na identifikáciu dôkazov bojovej činnosti a miest popráv archeologický výskum v Kremničke pri Banskej Bystrici. V ďalších dvoch etapách v lete a na jeseň sa plánuje sondáž viacerýc objektov s cieľom objasnenia ich konštrukcie, prípadne využitia. Zároveň zistené skutočnosti pomôžu pamiatkárom rozšíriť ochranu existujúcich pamiatkových objektov.

Viac informácií