Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Nová učebnica „Spracovanie digitálnych 3D modelov v monumentológii“ od Daniela Bešinu

Vydanie najnovšej vysokoškolskej učebnice „Spracovanie digitálnych 3D modelov v monumentológii“, otvára nové obzory v oblasti digitálneho zachovania a spracovania kultúrneho dedičstva. Autor Daniel Bešina, prináša do tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti svoje rozsiahle znalosti a skúsenosti.

O učebnici

Táto inovatívna publikácia je určená najmä pre študentov a záujemcov, ktorí sa chcú zoznámiť s modernými metodami a technológiami v 3D modelovaní pamiatkových objektov. Učebnica kombinuje teoretické základy s praktickými ukážkami a postupmi, čím poskytuje čitateľom komplexný pohľad na proces spracovania digitálnych trojrozmerných modelov.

Hlavné témy zahŕňajú:

  • Základy 3D modelovania a digitálneho zaznamenávania pamiatok
  • Praktické aplikácie moderných počítačových technológií v pamiatkovom sektore
  • Postupy digitalizácie a virtualizácie pamiatok
  • Profesionálne 3D programy a ich využitie v praxi

Cieľ učebnice

Cieľom „Spracovania digitálnych 3D modelov v monumentológii“ je nielen edukovať, ale aj inšpirovať budúce generácie odborníkov, ktorí budú na čele ochrany a digitalizácie kultúrneho dedičstva. Daniel Bešina týmto dielom podnecuje integráciu najnovších technológií do pamiatkového sektora, podporuje uchovávanie našej histórie pre budúce generácie a zdôrazňuje význam digitalizácie v súčasnom svete.

„Spracovanie digitálnych 3D modelov v monumentológii“ je teraz dostupná pre študentov, vyučujúcich, ako aj širokú verejnosť zaujímajúcu sa o pamiatkový sektor a digitálne technológie.