Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

14

marec, 2024

Hodžova 1, Nitra, Slovensko

Bakalársky seminár

Prezentácia bakalárskych prác študentov Katedry archeológie