Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

26

marec, 2024

Hodžova 1, Nitra, Slovensko

ŠVOUČ 2024

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť na Katedre archeológie