Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

17

apríl, 2024

00:00

105, Purkyňova 2950, 612 00 Brno-Královo Pole, Česko

Odborný seminár: Archeologia Technica

Zadarmo

Katedra archeológie FF UKF v Nitre má tú česť pozvať akademickú obec, študentov, ako aj odbornú a laickú verejnosť na 42. ročník významného seminára Archeologia Technica. Tento seminár sa bude venovať preskúmavaniu priemyselných objektov a technológií skúmaných prostredníctvom archeologických metód, priemyslovej archeológie a praktických experimentov.

Seminár poskytne jedinečnú platformu pre zdieľanie vedomostí, skúseností a najnovších výskumov medzi študentmi a profesionálmi v oblasti archeológie a pamiatkovej starostlivosti. Diskutovať sa budú nové nálezy a prístupy, ako aj možnosti implementácie moderných technológií do oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva.

Účastníkom bude ponúknutá možnosť zapojiť sa do diskusií a nadviazať kontakt s kolegami a expertmi z praxe. Príspevky k semináru sú vítané a o ich podmienkach a termínoch podania nájdete informácie v priloženom programe.

Účastnícky poplatok je stanovený na 200 CZK, pre študentov na symbolických 50 CZK. Pedagógovia a pozvaní hostia sú od poplatku oslobodení.

Program a ďalšie podrobnosti nájdete na stránkach www.tmb.cz a www.archeologiatechnica.cz. Tešíme sa na vašu aktívnu účasť a spoločné obohatenie nášho poznania o minulosti s perspektívou do budúcnosti.

Kontakt pre viac informácií: Ondřej Merta Telefón: 541 421 426 / 770 184 617 E-mail: merta@tmb.cz