Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Mgr. Daniel Miček

Mgr. Daniel Miček

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Odborný profil:

  • materiálna kultúra 2. polovice 20. storočia
  • prezentácia kultúrneho dedičstva
  • digitálne technológie vo výskume prezentácii pamiatok

  Vzdelanie a prax:

  • 2019 Mgr. – študijný odbor muzeológia (FF UKF v Nitre)

  Projekty:

  • 2022 – 2024 VEGA Číslo projektu: 1/014922 Názov projektu: Krajina ako pamiatka. Historické krajinné štruktúry a nehnuteľné pamiatky v priestorových kontextoch. Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ
  • 2022 UGA I/2/2022 Archeologický výskum popraviska v Holíči. Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ
  • 2022 UGA I/7/2022 Verejná prezentácia kultúrneho dedičstva prostredníctvom digitálnych médií
  • 2021 UGA I/4/2021 Verejná prezentácia kultúrneho dedičstva prostredníctvom digitálnych médií

  Publikácie:

  • https://kis.ukf.sk/opacXE/openURL?epcAutSysno=190617