Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Mgr. Jozef Kónya

Mgr. Jozef Kónya

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Odborný profil:

  • vojenská história 1. polovice 20. storočia
  • historický a archeologický výskum fortifikácii druhej svetovej vojny
  • prezentácia vojenskej histórie – living history

  Vzdelanie a prax:

  • 2022 Mgr. – študijný odbor muzeológia (FF UKF v Nitre)

  Projekty:

  • 2023 UGA I/6/2023 Výskum a ochrana poľných opevnení z druhej svetovej vojny na juhozápadnom Slovensku
  • 2023 VEGA 1/0547/21 Archeologický prieskum bojísk z 2. svetovej vojny na juhozápadnom Slovensku. Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ