Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Mgr. Nikolas Karaš

Mgr. Nikolas Karaš

 • Konzultačné hodiny:

  po dohode emailom, miestnosť H-301 (Filozofická fakulta, Hodžova 1), príp. S 053 (Filozofická fakulta UKF, Štefánikova 67)

 • Tel. kontakt:

  +421 919 200 042

 • E-mail:

  nikolas.karas@ukf.sk

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Odborný profil:

  • archeológia včasnej doby dejinnej
  • doba laténska
  • doba rímska a obdobie sťahovania národov

  Vzdelanie a prax:

  • 2022 Mgr. – študijný odbor archeológia (FF UKF v Nitre)

  Publikácie:

  • https://ukf.academia.edu/NikolasKaraš
  • https://www.researchgate.net/profile/Nikolas-Karas