Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Mgr. Stanislava Blahová

Mgr. Stanislava Blahová

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Odborný profil:

  • archeológia stredoveku
  • úvod do archeológie

  Vzdelanie a prax:

  • 1991 Mgr. – matematika – biológia (Pedagogická fakulta Nitra)
  • 1991 – 2016 – učiteľka ZŠ
  • 2021 Mgr. – archeológia (FF UKF v Nitre)
  • 2021 – DELTA COURSE „Digital Ecxavation trhough Learning and Training in Archaeology“

  Projekty:

  • UGA I/3/2022 – Každodenný život na hrade Hrušov – 1. etapa
  • VEGA 2/0083/21 – Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb v neskorostredovekých a novovekých komunitách
  • VEGA 1/0261/20 – Archeológia smrti. Pohrebné praktiky v období mladšieho praveku až včasnej doby dejinnej na území Slovenska

  Publikácie:
  https://www.academia.edu/49061923/Repka_D_Borzov%C3%A1_Z_Blahov%C3%A1_S_2021_Kamenn%C3%BD_%C5%BEarnov_z_Oponick%C3%A9ho_hradu_a_%C3%BAvahy_o_funkcii_mlec%C3%ADch_zariaden%C3%AD_na_stredovek%C3%BDch_a_novovek%C3%BDch_hradoch_%C5%A0tudijn%C3%A9_zvesti_A%C3%9A_SAV_68_1_2021_135_151_ISSN_0560_2793_