Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

PhDr. Daniel Bešina, PhD.

PhDr. Daniel Bešina, PhD.

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Odborný profil:

  • archeológia popravísk/právna archeológia
  • historická krajina
  • prezentácia archeológie in situ a in fondo
  • teoretická a aplikovaná muzeológia
  • digitálne technológie vo výskume a prezentácii pamiatok

  Vzdelanie a prax:

  • 2013 Mgr. – študijný odbor muzeológia (FF UKF v Nitre)
  • 2013 – 2019 – výtvarník-dokumentátor v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote
  • 2018 PhD. – archeológia (FF UKF v Nitre)
  • 2019 – 2023 – odborný asistent na Katedre muzeológie FF UKF v Nitre
  • 2022 – PhDr. – muzeológia (FF UKF v Nitre)
  • 2022 – podnes odborný asistent na Katedre archeológie FF UKF v Nitre

  Členstvo v organizáciách:

  • 2024 – člen EAA – European Association of Archaeologists

  Projekty:

  • 2024 – 2026 VEGA 1/0770/24 Názov projektu: aniknutá krajina Mateja Bela (rekonštrukcia a environmentálne dejiny historickej krajiny v 18. storočí). Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ.
  • 2022 – 2024 VEGA 1/014922 Názov projektu: Krajina ako pamiatka. Historické krajinné štruktúry a nehnuteľné pamiatky v priestorových kontextoch. Riešiteľská pozícia: vedúci projektu.
  • 2023 UGA I/2/2023 Archeologický výskum popraviska v Holíči. Druhá etapa. Riešiteľská pozícia: vedúci projektu.
  • 2022 UGA I/2/2022 Archeologický výskum popraviska v Holíči. Riešiteľská pozícia: vedúci projektu.
  • 2021 – 2021 Digital Monuments in a digital landscape (Un)dying fragments of the memory of the 21St centruy landscape (APVV)
  • 2019 – 2023 APVV Číslo projektu:18-0196 Názov projektu: Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia). Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ za UKF.
  • 2019 ZML-2018/1-945:191006 – Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe. Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ za UKF.
  • 2019 FPÚ 19-521-01940 – Spoznaj svoje múzeum. Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ.
  • 2018 – 2018 Malé stredoveké opevnenia na západnom Slovensku III. etapa – aplikovanie prezentačných foriem v praxi (UGA)
  • 2017 – 2017 Malé stredoveké opevnenia na západnom Slovensku – II. etapa – návrh a tvorba prezentačných foriem (UGA)
  • 2016 – 2016 Malé stredoveké opevnenia na západnom Slovensku. I. etapa – tvorba databázy (UGA)

  Publikácie:

  • https://kis.ukf.sk/opacXE/openURL?epcAutSysno=190617

  ORCID ID: 0000-0002-6068-9159
  WOS Researcher ID: AAL-7286-2020
  SCOPUS Author ID: 57202040589