Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr.

prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr.

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Odborný profil:

  • vrcholný a neskorý stredovek
  • dejiny stredovýchodnej Európy
  • edície písomných prameňov diplomatickej povahy
  • cirkevné dejiny, cirkevná správa, historická kanonistika, monasteriológia, stredoveké synody a synodálné zákonodárstvo, rád rehoľných kanovníkov sv. Augustína

  Členstvo v redakčných radách:

  • Studia Mazowieckie, Rocznik Przemyski (series Historia), Hereditas monasteriorum

  Publikácie: 

  https://www.researchgate.net/profile/Pavel-Krafl/research

  ORCID ID: 0000-0003-0595-7904
  WOS Reseacher ID: M-6153-2013
  SCOPUS Author ID: 38761825300