Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Nová vysokoškolská učebnica Katedry archeológie!

S hrdosťou oznamujeme vydanie najnovšej vysokoškolskej učebnice „Spracovanie digitálnych 3D modelov v monumentológii“, ktorá otvára nové obzory v oblasti digitálneho zachovania a spracovania kultúrneho dedičstva. Autor, uznávaný odborník Daniel Bešina, prináša do tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti svoje rozsiahle znalosti a skúsenosti.

Viac informácii